Система за резервации за граждански брак

Искате да разберете повече? Разгледай продуктовата презентация

резервации за граждански брак

оптимизиране на работата в сватбения дом

пъти увеличение на удовлетвореността на гражданите

пъти по-бърза резервация за граждански брак

Те ни се довериха и дигитализараха услугите си за граждани:

Процес на внедряване.

Бизнес анализ

Системата е гъвкава, като позволява изцяло модифициране спрямо изискванията, процесите и документите в конкретната община. Необходимо време - от 3 до 12 дни.

Създаване на визия и дизайн

Създаване на уникален уеб дизайн - графики, цветове и визия за всяка община. Необходимо време - от 3 до 7 дни.

Стартиране на системата

Тестване и инсталиране на системата на хостинг. Проверка на всички процеси и функционалности. Необходимо време - от 2 до 4 дни.

Управление на резервациите
за сключване на граждански брак.

Оптимизиране на времето на общинските служители в обредния дом.
По-бързо и ефективно обслужване на граждани.

Вижте презентация на системата

Бързо и лесно обслужване на граждания

Младоженците могат да запазят своята дата и час за сключване на граждански брак в рамките на 10 минути. Заплащат дължимите такси през Интернет, попълват всички необходими документи електронно.

  • Без нужда от посещение на място в обреден дом, по-добро ниво на обслужване на граждани.

  • Запазване на дата и час директно през компютър или телефон, от всяка една точка на света.

  • Автоматично попълване на нужните документи за сключване на бракНОВО

Запазването на дата и час за граждански ритуал става без да е необходимо да ангажирате младоженците с няколко идвания до обредния дом или съответната община. Системата се настройкива според приетите местни наредби и заповеди, изцяло отговаряща на изискванията на Семейния кодекс.

Резервация от всяка точка на света

Младоженците могат да запазят своята дата и час за брак независимо къде по света се намират.Получават нужната информация за свободни дати, необходимите документи за попълване и подготвяне във връзка със сключване на своя граждански брак.


Проверяват за налични и свободни дата/час, без да ангажират служители на обредния дом или общината.


Избират бързо и лесно мястото където могат да сключат брак - обреден дом или изнесен ритуал.


Заплащат необходимите такси към общината по различни начини - по банков път или директно със своята банкова карта.Служителите на обредния дом:
- получават детайлни справки и график за всяка една резервация за граждански брак;
- оптимизират работните процеси по издаване на документи, платежни и финансови справки, счетоводни документи.

Избор на място за ритуал

Системата поддържа възможност за избор на ритуална зала или сключване на брак чрез изнесен ритуал.

  • Снимки и информация за ритуални зали

  • Възможност за визуализиране на ресторанти и места за сключване на брак

  • Реклама на свързани дейности - сватбени агенции, DJ, медицински лаборатории и др.

Чрез системата може да управлявате изцяло местата за сключване на граждански брак. Въвеждате и управлявате информацията за ритуални зали, галерия със снимки, места за изнесен ритуал само в одобрени обекти и т.н.

Вижте презентация на системата