Регистър на животни, медицински досиета, сигнали и осиновяване

Искате да разберете повече? Разгледай продуктовата презентация

работни модула

% оптимизиране на работата в ОП-то

месеца безплатна поддръжка

изцяло уеб базирана система

Процес на внедряване.

Бизнес анализ

Системат е разработена на модулен принцип и има възможност да се модифицират бързо и лесно всички функционалности, според изискванията на всяко едно общинско предприятие.

Създаване на дизайн

Системата е с унифициран темплейт система за дизайна. За всяка една община се променят цветове, изобрания и герб, според приетите за използване в местната администрация.

Стартиране на системата

Системата се инсталира и настройва в среда на клиента или отделен VPS сървър, предоставен от нашия екип.

Система за управление на общински приют за безстопанствени животни.

Подобряване на работните процеси и дигитализиране на над 90% от дейността на ОП-то.
Създаване на 3 нови електронни услуги за гражданите.

Вижте презентация на системата

Дигитализация на дейността

Създаване на електронен регистър на безстопанствените кучета, включително медицинско досие. Изцяло уеб базирана система, с различни функционални модули, чрез която помощ се създават и управляват нови електронни услуги за граждани.

  • Гражданите изпращат сигнали, които се обработват през системата и се създават работни графици на различните екипи, заети с обработката на сигнала.

  • Директни заявки през системата за осиновяване на животни или заявки за кастрация от клиниката.

  • Кандидатстване на доброволци и разходки на животни. Работни графици на всеки един приют.НОВО

Системата разполага с пълен набор от справки и обобщена информация - всеки един служител получава свои индивидуален профил, разпределяне на задачи, работни графици и т.н.

Медицински досиета и електронен регистър

Чрез създаването на електронен регистър на безстопанствените животни ще се създаде електронна база данни за всички животни на територията на общината, които са преминали през приюта.За всяко едно животно се записва информацията за него - чипове, ваксини, маркировка, възраст, пол и др.


Всяка една интервенция, която е извършена се записва в медицинско досие на животното - дата на кастрация, ваксини, предписани лекарства, планирани операции и т.н.


Сигналите, които са подали гражданите се разпределят между екипите, като всеки отразява в реално време статуса им. Директна комуникация и известия към подателя на сигнала, като по този начин се подобрява комуникацията между граждани и общинска администрация.


Служителите на приюта:
- получават детайлни справки и работен график;
- оптимизират работните процеси по издаване на документи, обработка на сигнали и справки.


Гражданите могат да заявяват безплатна кастрация, като всички необходими документи, декларации и заявление се генерират автоматично от системата.

Осиновяване на животни

Всяко едно животно, което е подходящо за осиновяване се визуализира в системата чрез снимки, видео и информация за него.

  • Гражданите могат да преглеждат всички налични животни за осиновяване и да попълнят своите данни за кандидатстване.

  • Автоматочно попълване и изпращане на нужните документи, които са свързани с осиновяването.

  • Възможност за записване на доброволци за разходка с животните в приюта, според предварително одобрени графици за всеки един приют.

Всички необходими документи, вкл. осиновяване, медицински прегледи и назначени лечения, операции и т.н., се генерират автоматично от системата.

Вижте презентация на системата